Anu Vehviläinen

Pianisti Anu Vehviläinen valmistui Sibelius-Akatemiasta musiikin maisteriksi vuonna 1998 ja lisensiaatiksi 2006. Ensikonserttinsa hän antoi keväällä 2000 Helsingissä saaden erinomaiset arvostelut. Vehviläinen on esiintynyt useilla kotimaisilla festivaaleilla sekä soolo-ohjelmin että kamarimuusikkona. Hän on kotimaan lisäksi konsertoinut myös Ranskassa, Virossa ja Puolassa antaen resitaalin mm. Zakopanen Szymanowski-festivaalilla. Hän on esiintynyt myös Mikkelin kaupunginorkesterin solistina. Tällä hetkellä Vehviläinen suorittaa taiteelliseen tohtorintutkintoon tähtääviä jatko-opintoja Sibelius-Akatemian DocMus-yksikössä aiheenaan Karol Szymanowskin soolopianomusiikki. Näitä opintojaan hän on suorittanut valtakunnallisen esittävän taiteen VEST-tutkijakoulun apurahatutkijana sekä parhaillaan Sibelius-Akatemian DocMus-yksikön assistenttina. Vehviläisen lisensiaatintutkinnon kirjallinen työ ”Sormituntumalla” on esseekokoelma, joka sisältää näkökulmia pianistin arkeen.